OWi Gulve udlægger undergulve som dækker ethvert behov for et færdigt, plant og robust underlag for gulvbelægninger: Flydeanhydrit, Cementslidlag, Cementbaserede flydemørtler samt Termotec.

Flydeanhydrit

- er velegnet ved nybyggeri og renoveringsopgaver og anvendes i kontorer, institutioner, boliger, forretninger, lagerlokaler og værksteder. Gulvene kan udføres oven på glidefolie, beton, betonelementer, træbjælkelag, fliser og klinker, varmeisoleringslag, dæmpningsmaterialer. Flydeanhydrit er det optimale underlag for tæpper, linoleum, vinyl, træ, fliser og klinker samt maling. Anhydritgulve er derudover ideel hvor der anvendes gulvvarmeslanger.Gulvene er gangbare efter få timer. Den endelige udtørring af gulvene til efterfølgende belægning er dog afhængig af den enkelte opgave, herunder lagtykkelse, temperatur og udtørringsforhold på byggepladsen.


Cementslidlag
- er med sin ensartede overflade velegnet til påføring af støvbindingsmidler samt alle normale gulvbelægninger. Blanding og udlægning sker med kombinerede blande- og pumpemaskiner, der både kan være manuelle anlæg til mindre opgaver eller fuldautomatiske anlæg til større opgaver.Cementslidlag udlægges af fagfolk med mange års erfaring. Udlægning sker på rengjorte underlag der før slidlagsudlægning indkostes med hæftegrunder eller lignende.


Cementbaserede flydemørtler
- er det ideelle produkt til opretning af skæve undergulve - og kan udlægges hurtigt på små og større arealer og giver et plant underlag med stor trækstyrke klar til den færdige belægning. Flydemørtler kan udlægges i forbandt med underlaget på betonelementer, slidlag, klinker/fliser og trægulve m.v. og anvendes som underlag for trægulve, tæpper, fliser og epoxybelægninger m.v. Områder hvor flydemørtler indgår er; kontorer, forretninger, boliger, lagerlokaler, og værksteder o.lign.

Flydemørtler
føres i en lang række forskellige typer med egenskaber som tager hensyn til specifikke underlag og færdige belægninger.

 

Thermotec - skumbeton som underlag for flydeanhydrit
 - anvendes primært til isolering af gulve til erstatning for traditionel isolering, herunder langs vægge og omkring rørinstallationer samt som underlag for anhydritgulve.Thermotec
har mange fordele; Hurtig og nem udførelse, f
uldstændig tilpasning og dermed maksimal isoleringsevne langs vægge og omkring rørinstallationer, ingen besværlig transport af isoleringsplader eller tilskæring som ved traditionel isolering, ingen kuldebroer - og sidst, men ikke mindst - ingen spild af materialer.

Thermotec er gangbare indenfor 1-2 døgn, afhængig af temperaturer og er udtørret efter 4 uger. Materialet har en rumvægt på under 200 kg. pr. kubikmeter.

Kontakt OWi Gulve for teknisk rådgivning og pristilbud.